POWER BI

aneb jak si udělat parádní report snadno a správně

Obecný obsah kurzu:


 • Kurz je zaměřen na seznámení s analytickým a reportingovým nástrojem Power BI a to i bez speciálních IT znalostí.
 • Umožňuje tak běžným uživatelům rychle zanalyzovat miliony řádků z různých databází nebo zdrojů (Excel, Access, SQL Server, apod.) současně.
 • Kurz se věnuje i sdílení analýz ve firmě i mimo firmu, na různých zařízeních, či další možnosti, které prostředí Excelu neposkytuje.
 • Jen pomocí standardních funkcionalit Power BI, tak dostanete Váš reporting snadno na novou úroveň.

Popis kurzu


1. Úvod do POWER BI

 • Představení nástroje a jeho limitů
 • Srovnání volné verze vs. placené “Pro” verze
 • Co funguje z Power Pivot a co ne
 • Import souborů s Power Pivot z Excelu

2. Editor dotazů a transformace dat

 • Načtení dat do datového modelu
 • Načítání dat z databází, cloudu, webu, SharePointu, Dynamics CRM, Salesforce, …
 • Zpracování dat z Facebooku a Google Analytics
 • Úprava a transformace dat před a po načtení
 • Seskupení dat, transpozice řádků a sloupců
 • Odstranění chyb v datech
 • Načtení a úprava tabulek z webových stránek
 • Sloučení a připojení dotazů
 • Kombinování binárních souborů
 • Rozšířený editor dotazu a úprava dotazu
 • Statistické a matematické transformace dat
 • Navigace v použitém postupu transformace dat a kroky zpět
 • Přidání vlastních sloupců
 • Strukturované sloupce – rozbalení a agregace
 • Úvod do jazyka M

3. Datové zobrazení

 • Přidání vypočtených sloupců a měřítek
 • Tabulka z výsledku DAX dotazu
 • Spojování více tabulek do jedné
 • Nastavení výchozího shrnutí, kategorie dat a domovské tabulky
 • Datové typy, formátování a řazení sloupců
 • Podpora hierarchií z Power Pivot

4. Vizualizace a reporting

 • Vytvoření interaktivních grafů a jejich nastavení
 • Grafická analýza jedné veličiny pomocí druhé veličiny
 • Proklik v grafech na vyšší a nižší úroveň dat
 • Interaktivní průzkum dat v grafech
 • Matice a kontingenční tabulky
 • Reporting na mapách a kartogramech
 • Geografický proklik na detailní data – geografická navigace
 • Mapa stromové struktury
 • Karty, měřidla, průřezy, prstencové grafy a další vizualizace
 • Dodatečné nastavení a přizpůsobení grafů
 • Filtry sestav a filtry grafů
 • Proklik z jedné manažerské tabule na další
 • Přidání popisků, obrázků a tvarů
 • Stránky řídicích panelů

5. Relace – propojení mezi tabulkami

 • Nastavení propojení mezi tabulkami
 • Propojení typu M:N
 • Kardinalita propojení
 • Směry křížového filtru pro propojení

6. Publikování na web

 • Datové sady, sestavy a řídicí panely
 • Publikování manažerských řídicích panelů na web
 • Vyhledávání pomocí Otázek a Odpovědí v přirozeném jazyce
 • Přístup k zveřejněným analýzám a sdílení
 • Prokliky z jednoho řídícího panelu na další
 • Tvorba balíčků obsahu
 • Webová verze Power BI
 • Mobilní verze Power BI Mobile
 • Práce s webovým účtem Power BI
 • Osobní brána Power BI

Zpět na hlavní stranu