SYSTÉM ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI FIRMY KPI


KPI a jejich smysluplnost:


 • Management by Objective
 • Balanced scorecard
 • Co chci vyjádřit a Co chci sledovat? (… a umím to sledovat?)
 • Co chci rozvíjet?
 • Mají daná KPI v dané situaci smysl?

KPI, kterým výroba rozumí a které controller umí využít:


 • Konflikt zájmů, „Souboj“ dvou světů (výroba a controlling)
 • To, co zajímá controlling, nezajímá výrobu a obráceně
 • Co neumím měřit, neumím řídit
 • KISS – Keep it short and simple
 • PRODUKTIVITA X EFEKTIVITA  X VÝKONNOST – jaký je mezi tím rozdíl
 • Školení na pochopení KPI (Vysvětlit, trénovat a teprve poté implementovat)

KPI na míru:


 • Co potřebuji v daném období sledovat?
 • Taktika postupného „utahování šroubů“ oproti
 • skokovému řešení
 • KPI v pravý čas na pravém místě
 • Vypovídací hodnota sledovaného KPI
 • Pokrývá mi KPI hlavní zdroje nákladů?
 • Kolik ukazatelů je možné efektivně sledovat?

KPI a jejich vzájemný konflikt:


 • Konflikt zájmů v rámci jedné firmy (výroba, logistika,kvalita,nákup,…)
 • Konkurence KPI
 • Stanovení společných KPI pro různá oddělení a tím dosažení spolupráce na jejich dosažení

KPI a nastavení jejich správných hodnot:


 • Stejná logika KPI v rámci jedné společnosti – usnadnění srozumitelnosti
 • Nominální hodnoty x procenta
 • Roční KPI (od ledna do prosince fixované nebo průběžně se upravující)
 • Zohlednění sezónních výkyvů u KPI
 • Úprava KPI v proběhu roku – jak na to

KPI a jejich pravidelné sledování:


 • Online, hodinové, směnové, denní, týdenní, měsíční, kvartální, pololetní, roční
 • Způsob vizualizace (červená, zelená)
 • Princip tachometru versus kokpit v letadle
 • Musí být známo a povědomí o tom, že jsou KPI sledovaná!
 • Rozdělení zodpovědností: Kdo zapisuje, kdo sleduje, kdo podporuje, kdo s nimi pracuje  – vlastník  x management x controlling

 • KPI krátkodobá a dlouhodobá:


  • Krátkodobé cíle a kdy je nasadit
  • Mimořádná „krizová“ KPI a jak s nimi zacházet

  KPI v období růstu a poklesu:


  • Plán nám pomáhá se orientovat v chaosu!
  • Jak a kdy upravovat Plán a s tím spojené KPI
  • Definujeme KPI pro kratší dobu semestr, kvartál, …
  • Je třeba zohlednit očekávaný vývoj a nastavit KPI odpovídající dané fázi vývoje

  KPI při náběhu a výběhu výroby  KPI v sériové a zakázkové výrobě  KPI koncernová versus KPI závodová:


  • Jak postupovat v případě, že nejsou splnitelná a je na ně vázaný bonusový systém
  • Jedná se o manažerské rozhodnutí, ale pozor: žádný tuning ukazatelů
  • Vyjednat a argumentovat, dodat podklady pro diskuzi, neakceptovat bez „boje“
  • Dvojitý reporting – ano či ne

  KPI v průběhu času:


  • Přístup ke KPI dříve a dnes
  • Honba za KPI x podpora výroby pomocí KPI
  • červená není špatná
  • Odchylka není úchylka


  Zpět na hlavní stranu